Office des citoyens: inscriptions aux élections européennes

[FR] Le 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes.
Même si vous n’êtes pas de nationalité luxembourgeoise, mais vous êtes européen·ne, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales pour voter !

L’Office des citoyen·nes sera ouvert pour cela les samedis suivants de 10:00 heures à 12:00 heures :

23.3. / 30.3. / 6.4. / 13.4.

[LU] Den 9. Juni 2024 sinn Europawalen.
Wann dir Net-Lëtzebuerger*in sidd mä Europäer*in, kënnt Dir Iech awer op d’Wielerlëschte fir d’Europawalen aschreiwen!

D’Bierger*innenamt (Office des citoyens) ass dofir ausnamsweis wärend 4 Samschdeger ëmmer vun 10:00 bis 12:00 Auer op:

23.3. / 30.3. / 6.4. / 13.4.

[DE] Am 9. Juni 2024 finden die Europawahlen statt.
Auch wenn Sie nicht die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen, aber Europäer*in sind, können Sie sich in die Wähler*innenlisten eintragen lassen, um Ihre Stimme abzugeben!

Das Bürger*innenamt wird dafür an folgenden Samstagen von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet sein:

23.3. / 30.3. / 6.4. / 13.4.

[EN] The European elections will take place on 9 June 2024.
Even if you do not have Luxembourg nationality but are a European citizen, you can still register to vote!

The Citizens’ Office will be open on the following Saturdays from 10:00 AM to 12:00 PM:

23.3. / 30.3. / 6.4. / 13.4.

 

[Lien] Informations sur le Vote par correspondance

 

Contact:

Office des citoyens (Biergeramt)