Expo: Projets budget participatif

Dans le cadre du projet de budget participatif de la Ville de Dudelange, venez nous rendre visite dans le hall de l’Hôtel de Ville où sont exposés dans la vitrine près de la réception toutes les informations sur les projets réalisés, en cours de réalisation et programmés.

Am Kader vum Projet de Budget participatif vun der Stad Diddeleng, Kommt laanscht an der Gemeng, am Hall bei der Receptioun steet d’Vitrinn wou Dir all d’Informatiounen wäert fannen iwwert déi Projete, déi realiséiert gi sinn, déi am gaange sinn an déi nach programméiert sinn.

 

03.11.2023 - 02.02.2024
  Hôtel de Ville