Marche populaire IVV

Départ: Centre sportif Annexe Alliance Lycée Nic-Biever (100 rue Reiteschkopp, L-3476 Dudelange)

Parcours:

  • 6 km (départ: 7:00-14:00)
  • 10 km (départ: 7:00-14:00)
  • 15 km (départ: 7:00-13:00)

Prix :  1,50€/départ.
Permanence estampille : 7:00-17:00.
Yuppi-Präisiwwerreeschung.

INFOS
Gehaansbiergknappen 76
Chantal Klein
Gsm 621 178 805
chantalkl1959@gmail.com

01.10.2023 07:00 - 01.10.2023 17:00
  Centre sportif Annexe Alliance