So, wéi schwätz du mat mer!

Den 8ten, 10ten an 11ten Mee féiert d’Theatergrupp vum LNB am Festsall vum Lycée hiert neit Stéck mam Numm « So, wéi schwätz du mat mer! » op. An 11 ënnerschiddleche Sketcher weisen d’Schülerinnen a Schüler aus der Theater-Acpta, wéi ënnerschiddlech Kommunikatioun fonctionéiert a wéi séier ee riskéiere kann, « laanschteneen ze schwätzen », dëst souwuel op verbalem wéi nonverbalem Niveau. Eng Rei vun de Stécker si vun de Schülerinnen a Schüler selwer geschriwwe ginn. D’Theaterstéck fënnt dest Joer och am Kader vum Mois du Respect statt, dee vun Ensemble Quartiers Dudelange, der Stad Diddelenge & dem Service égalité des chances am Mee organiséiert gët.

TICKETS: T 51 60 31 -600

Les 8, 10 et 11 mai, la troupe de théâtre LNB présentera sa nouvelle pièce intitulée « So, wéi schwätz du mat mer » (« Alors, comment tu me parles ! »). Dans 11 sketches différents, les élèves du Théâtre-Acpta montrent comment fonctionnent les différentes communications et comment on peut risquer de comprendre quelqu’un de travers, tant au niveau verbal que non verbal. Un certain nombre de pièces ont été écrites par les élèves eux-mêmes. La pièce se déroulera également cette année dans le cadre du Mois du Respect, organisé par l’Ensemble Quartiers Dudelange, la Ville de Dudelange & le Service égalité des chances.

TICKETS : T 51 60 31 -600

 

08.05.2023 - 11.05.2023
  Lycée Nic-Biever